isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $link = myConnect(); require_once("/var/www/film.porno.dk/sessionControl.php"); if(!$_SESSION['ref']) $aff = $_GET['ref']; else $aff = $_SESSION['ref']; pageStat($_SESSION['sessionCount'],'outside',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'Oscenes-'.$_GET['page'],$_SERVER['REMOTE_ADDR'],$aff); if($_REQUEST['lookupMovie']) $title = "SexFlix søgning: ".$_REQUEST['lookupMovie']; else if($_REQUEST['group']) { $sql_titleName = "SELECT * FROM tbl_menus_scenes WHERE online = 'yes' AND counter = '".$_REQUEST['group']."' LIMIT 1"; $result_titleName = mysqli_query($link, $sql_titleName); $report_titleName = mysqli_fetch_array($result_titleName); if($report_titleName['counter'])$title = "SexFlix gruppe: ".$report_titleName['menuName']; } else { $title = "www.SexFlix.dk"; } ?>

Få dine 7 dage gratis nu!     99,- kr. om måneden
Over 3.000 Klip og ca. 1.000 fulde Spillefilm og 24/7 TV i HD


Se filmen på den enhed du ønsker
Mine Favoritter
Seneste Film
Danske/Skandinaviske

KATEGORIER:

0) { if($_REQUEST['group'] == $report_menu['counter']) { $imageBorder = "border: 1px solid #9f015e;"; $arrow = ""; $menuName = $report_menu['menuName']; } else { $imageBorder = "border: 1px solid #919594;"; $arrow = ""; } if($report_menu['image'] == "") $menuImage = "/images/noImage.png"; else $menuImage = "/inside/menuImages/".$report_menu['image']; ?> ()

1) { $itemNo = ($_GET['page']-1)*$moviesPerPage; } else { $itemNo = 0; } if(!$_REQUEST['group']) { if($_REQUEST['lookupMovie']) { $sql_get = "SELECT * FROM tbl_scenes WHERE (sceneName LIKE '%".$_REQUEST['lookupMovie']."%' OR sceneId LIKE '%".$_REQUEST['lookupMovie']."%') AND active = 'online' AND releaseDate <= CURDATE() ORDER BY releaseDate DESC,sceneId LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal WHERE sceneName LIKE '%".$_REQUEST['lookupMovie']."%' AND active = 'online' AND releaseDate <= CURDATE()"; } else { $sql_get = "SELECT SC.sceneName AS sceneName, SC.sceneId AS sceneId, SC.movieId AS movieId, SC.frontImage AS frontImage, SC.playTime AS playTime FROM tbl_menus_scenes_link ML JOIN tbl_scenes SC ON (ML.sceneId = SC.sceneId) WHERE ML.menuStatus = 'online' AND SC.active = 'online' AND SC.releaseDate <= CURDATE() ORDER BY RAND() LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal FROM tbl_menus_scenes_link ML JOIN tbl_scenes SC ON (ML.sceneId = SC.sceneId) WHERE ML.menuStatus = 'online' AND SC.active = 'online' AND SC.releaseDate <= CURDATE()"; } } else { $sql_get = "SELECT SC.sceneName AS sceneName, SC.sceneId AS sceneId, SC.movieId AS movieId, SC.frontImage AS frontImage, SC.playTime AS playTime FROM tbl_menus_scenes_link ML JOIN tbl_scenes SC ON (ML.sceneId = SC.sceneId) WHERE ML.menuId = ".$_REQUEST['group']." AND ML.menuStatus = 'online' AND SC.active = 'online' AND SC.releaseDate <= CURDATE() ORDER BY SC.releaseDate DESC,SC.sceneId LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal FROM tbl_menus_scenes_link ML JOIN tbl_scenes SC ON (ML.sceneId = SC.sceneId) WHERE ML.menuId = ".$_REQUEST['group']." AND ML.menuStatus = 'online' AND SC.active = 'online' AND SC.releaseDate <= CURDATE()"; } $pages = 0; $result_count = mysqli_query($link, $sql_count); $report_count = mysqli_fetch_array($result_count); if($report_count['antal'] > 0) { $pages = (int)($report_count['antal']/$moviesPerPage); if($pages > 0) { $rest = $report_count['antal']%$moviesPerPage; if($rest > 0) $pages++; } } echo "
".utf8_encode($menuName)."
"; $result_get = mysqli_query($link, $sql_get); while($report_get = mysqli_fetch_array($result_get)) { if($report_get['sceneName'] != "xxx") { if(strlen(utf8_encode($report_get['sceneName'])) > 25) $movieName = utf8_encode(substr($report_get['sceneName'],0,22))."..."; else $movieName = utf8_encode($report_get['sceneName']); } else { $sql_getMovieName = "SELECT * FROM tbl_movies WHERE movieId = '".$report_get['movieId']."' LIMIT 1"; $result_getMovieName = mysqli_query($link, $sql_getMovieName); $report_getMovieName = mysqli_fetch_array($result_getMovieName); if($report_getMovieName['movieName']) { if(strlen(utf8_encode($report_getMovieName['movieName'])) > 21) $movieName = "fra Filmen ".utf8_encode(substr($report_getMovieName['movieName'],0,18))."..."; else $movieName = "fra Filmen ".utf8_encode($report_getMovieName['movieName']); $movieNameTitle = utf8_encode($report_getMovieName['movieName']); } else { $movieName = "Assoteret scene"; $movieNameTitle = "Assoteret scene"; } } $sql_getClip = "SELECT * FROM tbl_scene_link WHERE sceneId = '".$report_get['sceneId']."' LIMIT 1"; $result_getClip = mysqli_query($link, $sql_getClip); $report_getClip = mysqli_fetch_array($result_getClip); ?>
Spilletid: 0 min. 0 Sek.
20) { if($_GET['page'] > 10) { $startPage = $_GET['page']-10; if($pages > $_GET['page']+10) $endPage = $_GET['page']+10; else $endPage = $pages; } else { $startPage = 1; $endPage = 20; } } else { $startPage = 1; $endPage = $pages; } if($pages > 1) { echo "

"; echo "
"; if($startPage > 1) { echo "   "; echo ""; } for($i=$startPage;$i<=$endPage;$i++) { if($i != $_GET['page']) $style = "pageBtn"; else $style = "pageBtnCurrent"; ?>onclick="goToPage()" class="" />\" onclick=\"goToPage(".($_GET['page']+1).")\" class=\"pageBtn\" />"; echo "   >>\" onclick=\"goToPage(".$pages.")\" class=\"pageBtn\" />"; } echo "
Antal klip: ".$report_count['antal']."
"; echo "

"; } } ?>