isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $link = myConnect(); require_once("/var/www/film.porno.dk/sessionControl.php"); if(!$_SESSION['ref']) $aff = $_GET['ref']; else $aff = $_SESSION['ref']; pageStat($_SESSION['sessionCount'],'outside',$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'Omovies-'.$_GET['page'],$_SERVER['REMOTE_ADDR'],$aff); if($_REQUEST['lookupMovie']) $title = "SexFlix søgning: ".$_REQUEST['lookupMovie']; else if($_REQUEST['group']) { $sql_titleName = "SELECT * FROM tbl_menus WHERE online = 'yes' AND counter = '".$_REQUEST['group']."' LIMIT 1"; $result_titleName = mysqli_query($link, $sql_titleName); $report_titleName = mysqli_fetch_array($result_titleName); if($report_titleName['counter'])$title = "SexFlix gruppe: ".$report_titleName['menuName']; } else { $title = "www.SexFlix.dk"; } ?>

Få dine 7 dage gratis nu!     99,- kr. om måneden
Over 3.000 Klip og ca. 1.000 fulde Spillefilm og 24/7 TV i HD


Se filmen på den enhed du ønsker
Mine Favoritter
Seneste Film
Danske/Skandinaviske

KATEGORIER:

"; $menuName = $report_menu['menuName']; } else { $imageBorder = "border: 1px solid #919594;"; $arrow = ""; } if($_GET['group'] == 49) $menuName = "Danske/Skandinaviske"; if($report_menu['image'] == "") $menuImage = "/images/noImage.png"; else $menuImage = "/inside/menuImages/".$report_menu['image']; ?>

1) { $itemNo = ($_GET['page']-1)*$moviesPerPage; } else { $itemNo = 0; } if(!$_REQUEST['type']) { if(!$_REQUEST['group']) { if($_REQUEST['lookupMovie']) { $sql_get = "SELECT * FROM tbl_movies WHERE (movieName LIKE '%".$_REQUEST['lookupMovie']."%' OR movieId LIKE '".$_REQUEST['lookupMovie']."') AND releaseDate <= CURDATE() AND active = 'online' ORDER BY releaseDate DESC,movieId LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal WHERE movieName LIKE '%".$_REQUEST['lookupMovie']."%' AND releaseDate <= CURDATE() AND active = 'online'"; } else { $sql_get = "SELECT * FROM tbl_menus_link ML JOIN tbl_movies MO ON (ML.movieId = MO.movieId) WHERE ML.menuStatus = 'online' AND MO.movieType = 'full' AND MO.active = 'online' AND MO.releaseDate <= CURDATE() ORDER BY RAND() LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal FROM tbl_menus_link ML JOIN tbl_movies MO ON (ML.movieId = MO.movieId) WHERE ML.menuStatus = 'online' AND MO.movieType = 'full' AND MO.active = 'online' AND MO.releaseDate <= CURDATE()"; } } else { $sql_get = "SELECT * FROM tbl_menus_link ML JOIN tbl_movies MO ON (ML.movieId = MO.movieId) WHERE ML.menuId = ".$_REQUEST['group']." AND ML.menuStatus = 'online' AND MO.movieType = 'full' AND MO.active = 'online' AND MO.releaseDate <= CURDATE() ORDER BY MO.releaseDate DESC,MO.movieId LIMIT $itemNo,$moviesPerPage"; $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS antal FROM tbl_menus_link ML JOIN tbl_movies MO ON (ML.movieId = MO.movieId) WHERE ML.menuId = ".$_REQUEST['group']." AND ML.menuStatus = 'online' AND MO.movieType = 'full' AND MO.active = 'online' AND MO.releaseDate <= CURDATE()"; } $pages = 0; $result_count = mysqli_query($link, $sql_count); $report_count = mysqli_fetch_array($result_count); if($report_count['antal'] > 0) { $pages = (int)($report_count['antal']/$moviesPerPage); if($pages > 0) { $rest = $report_count['antal']%$moviesPerPage; if($rest > 0) $pages++; } } echo "
".utf8_encode($menuName)."
"; $result_get = mysqli_query($link, $sql_get); while($report_get = mysqli_fetch_array($result_get)) { if(strlen(utf8_encode($report_get['movieName'])) > 30) $movieName = utf8_encode(substr($report_get['movieName'],0,27))."..."; else $movieName = utf8_encode($report_get['movieName']); ?>
Spilletid: 0 min. 0 sek.
1 && $_REQUEST['group']) { echo "

"; echo "
"; for($i=1;$i<=$pages;$i++) { if($i != $_GET['page']) $style = "pageBtn"; else $style = "pageBtnCurrent"; ?>onclick="goToPage()" class="" />Antal film: ".$report_count['antal']."
"; echo "

"; } } ?>