()[\]\\.,;:\s@\"]+(\.[^<>()[\]\\.,;:\s@\"]+)*)|(\".+\"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/'; if(preg_match($emailPattern, $_POST['email'])) { $_SESSION['email'] = $_POST['email']; $sql_check = "SELECT * FROM tbl_users WHERE userName = '".$_POST['email']."' LIMIT 1"; $result_check = mysqli_query($link, $sql_check); $report_check = mysqli_fetch_array($result_check); if($report_check['counter']) { $errorE = 4; } else { $doneE = 1; } } else { $_SESSION['email'] = ""; $errorE = 2; } } else { if($_POST['action'] == "start") { $errorE = 3; $_SESSION['email'] = ""; } } require_once 'Mobile_Detect.php'; $detect = new Mobile_Detect; $deviceType = ($detect->isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); if($deviceType == "tablet" || $deviceType == "phone") header("Location: createAcountPhone.php"); if(strlen($_POST['pw1']) >= 6) { $rege = '/^(?:[0-9]+[a-z]|[a-z]+[0-9])[a-z0-9]*$/i'; if(preg_match($rege, $_POST['pw1'])) { if($_POST['pw1'] == $_POST['pw2']) { $_SESSION['pw'] = $_POST['pw1']; $doneP = 1; } else { $error = 5; } } else { $_SESSION['pw'] = ""; $error = 3; } } else { if($_POST['action'] == "start") { $_SESSION['pw'] = ""; $error = 4; } } if($doneE == 1 && $doneP == 1) { //header("Location: createAcount2.php"); $host = "www.sexflix.dk"; //bifrost.nordpay.net/teamworkers $path = "createAcount2.php"; $data = "email=".$_SESSION['email']."&sessionCount=".$_SESSION['sessionCount']."&pw=".$_POST['pw1']; //$data = urlencode($data); $redir = "POST /$path HTTP/1.1\r\n"; //POST /$path HTTPS/1.1\r\n $redir .= "Host: $host\r\n"; $redir .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; $redir .= "Content-length: " . strlen($data) . "\r\n"; $redir .= "Connection: close\r\n\r\n"; $redir .= $data; //echo "Location: http://$host/$path?$data"; //exit(); header("Location: http://$host/$path?$data"); //exit(); } ?> Opret medlemskab og få dine gratis 7 dage
SexFlix
Klar til at starte dine gratis 7 dage?
Start med at oprette din konto her:
E-mail adresse:
Vælg en adgangskode (6-20 tegn)
skal indeholde minst 1 bogstav og 1 tal
Gentag adgangskoden
Hold musen over pilen for forklaring!   Forretningsbetingelser
">